Hallituksen tehtävät

Ammattiosaston hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista jäsentä ja viisi heidän henkilökohtaista jäsentä.

Hallitus valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Samalla valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, taloudenhoitaja, webmaster ja kolme henkinen virkistystoimikunta.

Vuosikokouksissa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 3 ääntenlaskijaa. 

Vuosikokouksessa valitaan 2 vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastajat.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Sen lisäksi pidetään kevät- ja syyskokoukset.

Toimintaa ohjaavat vuosittain laadittavat talousarvio ja toimintasuunnitelma. Niiden toteutumista arvioidaan vuoden mittaan kokouksissa.

Kaikkien kymmenen jäsenen toivotaan toimivan aktiivisesti ammattiosastossa. Jokaista aktiivista jäsentä tarvitaan ja heidän rekrytointinsa on todellinen haaste.

Hallituksen tulee huolehtia jäsenistön taloudellisesta ja ammatillisesta edunvalvonnasta. Tähän kuuluvat mm työehtosopimukset, ammatillinen kehittäminen, toimi muutokset ja paikallinen sopiminen.